time post11/02/2022

Tiếng Anh


Nội dung
Tiến độ đào tạo
Thời gian đào tạo
Nội dung

Chương trình tiếng Anh được xây dựng dành cho các thí sinh nhập học tại Melbourne Polytechnic những chưa đáp ứng được điều kiện tiếng Anh theo quy chuẩn.

Melbourne Polytechnic miễn học tiếng Anh dành cho thí sinh có IELTS 5.5 hoặc tương đương.

Đối với các thí sinh chưa đáp ứng được điều kiện trên sẽ học tiếng Anh theo chương trình của Melbourne Polytechnic bao gồm: 6 level

Tiến độ đào tạo

6 levels

Thời gian đào tạo

10 tháng

QUỸ HỌC BỔNG LIGHT UP YOUR DREAM TRỊ GIÁ LÊN TỚI 4,8 TỶ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN 1:1 MIỄN PHÍ

"*" indicates required fields